Liên hệ

Mr Hải – Chuyên viên tư vấn nội thất cao cấp của Massbarmate tại Hà Nội 0979.361.878

327 Trường Chinh, Hà Nội

Email: thanhhai.zey@gmail.com

Skype: haictniit